Slipperdag

Ons het op 6 Mei Slipperdag by die skool gehou om Reach for a Dream se projek te ondersteun. Kinders kon ‘n kontantdonasie bring om die dag hulle ‘slippers’ te kon aantrek. Ons het ‘n mooi bedrag van R3580 ingesamel wat ons gaan oorbetaal aan die organisasie. Reach for a Dream samel geld in vir…