By Ashton Pre-Primêr word die goeie opvoedingstaak wat u tuis begin het, voortgesit en leer ons kleuters al spelende. Naas die uitbreiding van u kleuter se ervaringsveld en sy/haar algemene emosionele en sosiale vorming, word die doel ook nagestreef om hom/haar positief in te stel ten opsigte van hul formele skoolloopbaan. Hier behandel ons `n tema per week. U kan die uiteensetting daarvan in die kwartaalbeplanner sien. Die meeste aktiwiteite word dan rondom dié tema aangebied.

Die breë beginsels waarop die Graad R&RR-program berus, is as volg:

 1. Om elke kind te lei tot maksimale ontwikkeling.
 2. Die program hou rekening met die fisiese en psigiese ontwikkelingstadiums van die kleuter.
 3. Die religieuse en etiese vorming van die kleuter geniet aandag.
 4. Geen formele onderwys word gevolg nie. Ons sê: “Al spelende leer ons, al lerende speel ons.”
 5. Gewoontevormende aktiwiteite soos hande was, toiletroetine, opruim van apparaat en toerusting nadat aktiwiteite afgehandel is, sowel as versorging van eie besittings, is roetine wat deel van die daaglikse dag vorm.
 6. Sosiale ontwikkeling en bevordering van gesonde verhoudings met maats en volwassenes.
 7. Stimulering en verryking van taalontwikkeling deur suiwer taalgebruik en duidelike uitspraak.
 8. Aktiwiteite in die vorm van spel om die intellektuele vermoë te ontwikkel.
 9. Die opbou van `n positiewe selfbeeld.
 10. Estetiese ervaring van musiek en skeppende aktiwiteite wat gestalte gee aan sy kreatiwiteit.
 11. Ontwikkeling van groot- en kleinspierkoördinasie deur middel van bewegingspel, musiekkringe asook vryspel binne en buite.
 12. Dat die kleuter gelukkig en tevrede by ons sal wees.