KULTUUR

MUSIEK

By Laerskool Ashton handhaaf ons ‘n gesonde balans tussen al drie aspekte van onderwys nl. akademie, sport en kultuur.  Ons is daartoe verbind om ons kultuur te ontwikkkel en leerders aan te moedig om ook hierdie talente van hulle te ontgin sodat hulle op alle vlakke van die lewe met selfvertroue kan optree.

 

Weekliks is daar `n periode geallokeer vir Mnr Jaco Beeslaar wat musieklesse vir Graad 4-7-leerders aanbied.

 

DRAMA

Elke derde jaar bied ons ‘n skoolkonsert of ‘n revue aan.  Almal in Laerskool Ashton, vanaf Graad 1 tot Graad 7 neem aan hierdie konsert deel.

 

Elke derde jaar hou Graad RR-3 `n Oupa- en Ouma-dag in samewerking met die OOV. Almal se oumas en oupas word na hierdie geleentheid uitgenooi.

 

Daar is elke jaar groot deelname aan die Laerskool Eisteddfod.  Ons leerders skryf in vir verskeie kategorieë bv. Gedigte en Spreekkore. Die kunstefees is in beide tale. Drama bied aan leerders die geleentheid om hul selfvertroue, kreatiwiteit en verbeelding as individu te ontwikkel.

 

KOOR

Laerskool Ashton het ‘n koor waarop ons baie trots is.  Alhoewel die koor uit gemiddeld 32 leerders bestaan, behaal hulle altyd uitstekende uitslae tydens Eisteddfods en ander byeenkomste waar hulle optree.

 

REDENAARS

Laerskool Ashton skryf elke jaar Intermediêre- en Senior leerders vanaf Graad 5 tot Graad 7 in vir redenaarskompetisies en debatte teen naburige skole.  Dit is wonderlike saamkuiergeleenthede waar ons kinders se selfvertroue ook op hierdie verhoog verbeter word asook om ons leerders voor te berei vir die hoërskoollewe.

Laerskool Ashton Koor 2019